طلسم ثروت طلسم و دعای قوی برای ثروتمند شدن و افزایش مال و ثروت و رزق و روزی دعای قوی برای گشایش رزق و روزی و ثروت اگر کسی را معاش زندگی کم بود و خواست در زندگی خود رونق ایجاد کند و صاحب ثروت و روزی فراوان گردد اين طلسم بسيار مجرب و عالي براي ثروتمند شدن دارد.

 

طلسم ثروت - دعا سرا

 

طلسم ثروت

طلسم ثروت عظيم

طلسم فروش زمين ، ملك
روي پوست اهو

طلسم كارگشايي بسيار قوي

طلسم رزق و روزي

نوشتن طلسم ثروت شش ملک