طلسم چشم زخم آزار دفع چشم 🔮 زخم و طلسم ، دفع و پیشگیری از سحر و طلسم و محافظت در برابر بین بردن چشم زخم و چشم نظر تقویت اعتماد به نفس و اراده دفع وپیشگیری از سحر دفع اضطراب و رفع بی خوابی. همراب وب سایت دعا سرا باشید. 

 

 توجه: کارها به نحو احسن برای شما فیلمبرداری و ارسال مبشود هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشید

مشاهده نمونه کار ها در عکس زیر: