طلسم جذب مشتری بهترین طلسم جذب مشتری بهترین طلسم رزق و روزی ✡️✡️طلسم نجمه سلیمان ✡️✡️ همراه وب سایت دعا سرا باشید. 

 

🔑رزق و روزی
🔑پول و ثروت
🔑جذب مشتری قوی
🔑فروش فوری اجناس و اموال
🔑شانس

🗝جلب و محبت
🗝عزیز شدن بین خلایق
🗝افزایش عشق و علاقه میان عاشق و معشوق
🗝جذب جنس مخالف

📍هیبت و قدرت 📍قبول عظیم 📍رسیدن به اهداف فوری ان شاء الله 📍گشایش در امورات 📍باز شدن درب فتوحات 📍رسیدن به موقعیت شغل و کاری مناسب 📍موفقیت و بالا رفتن درجه و رتبه

⚫️زبانبند قوی ⚫️دفع ظالم ⚫️خار و ذلیل کردن دشمنان ⚫️پیروزی در تمامی امورات ان شاء الله ⚫️حصار 📣📣این طلسم برای تمامی اشخاص علی الخصوص دولت مردان بسیارپرکاربردومجرب است📣📣
🙏موکلین رحمانی و ملوک اربعه و ارواح روحانی و رووس اربعه ، در این نسخه گرانبها و عظیم فعال هستند . 🔹️همچنین طلسمات کاغذی مکمل در راستای نیت شخص همراه این‌لوح داده میشود.

 

مشاهده نمونه کار ها در عکس زیر: