بهترين طلسم براي رسيدن يه معشوق پك دعاهاي محبت جهت بيقراري و احضار معشوق يا همسرتان چنان بيقرارشود كه دمي بدون شما ارام و قرار نداشته باشد …
❌توجه توجه ❌

و قيمت هر كدام تك تك براي شما عزيزان فقط و فقط ١٠٠ هزار ت

دعاهای فوق العاده برای جلب بیقراری محبت شدید

دعای گل سرخ

دعای سندروس

دعای مصتکی

دعای کندر

دعای خون سیاووش
هر کدام ❌❌❌۱۰۰❌❌❌

 

 

بهترین طلسم بازگشت معشوق

بازگشت معشوق فوری

بی قراری معشوق با طلسم