دعا و طلسم گشایش کار رزق و روزی دعای افزایش برکت در خانه و مغازه اگر میخواهد که برکت در منزل و در میان اهل خانه اش و همچنین محل کسبش زیاد شود رزق و روزی ۳ عددی روی برگ و ۳ عددی اب روان روز یکشنبه در اب روان انداخته میشود. تا آخر مطلب همراه وب سایت دعا سرا باشید.

دعای گشایش کار رزق و روزی برکت مال و ثروت اب روان ۳ عددی روی برگ و دعای اب روان طلسم گشایش کار – طلسم قوی و مجرب برای گشایش کار فوری هر وقت فردی در مشکلی فرو مانده بود و راه نجات را در وی نمی‌بیند و سرگردان و ناامید گشته؛ می بایست در روز یکشنبه در ساعت شمس بر روی سه برگ درخت این دعای کارگشایی خیلی قوی و مجرب و قوی را نوشته و در آب روان انداخت

 

توجه: کارها به نحو احسن برای شما فیلمبرداری و ارسال مبشود هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشید

دعا و طلسم گشایش کار - دعا سرا

طلسم گشایش کار - دعا سراگشایش کار - دعا سرا

 

دعای گشایش کار و روزی

قوی ترین دعای گشایش کار

دعای گشایش کار بسته شده

طلسم گشایش کار