طلسم ناف آهو  ناف آهو خوش شانسي شما باعث رزق بسيار بركت ناگهاني در امورات مالي و زندگاني شما ميشود ناف اهو از قديم جزو طلسمات بسيار موثر در گشايش كار مهر و محبت ابطال سحر و طلسم ميباشد.

 

توجه: کارها به نحو احسن برای شما فیلمبرداری و ارسال مبشود هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشید

طلسم ناف آهو - دعا سرا

 

قیمت ناف آهو

خواص طلسم ناف آهو