طلسم شیر و خورشید همچنين بهتر است طلسم شيروخورشيد را در ساعت سعد اول بر روی هفت جوش، طلا و یا برنج حک نمود. و حتی می‌توان مانند بخور در آتش انداخت و همراه خود داشت. طلسم شیر و خورشید برای جلب محبت افراد می‌توانند برای جلب محبت این طلسم را روی کاغذ بنویسند و درون شربت قرار دهند. و به فرد مورد نظر دهند تا بنوشد و محبتش زیاد گردد. همچنین می‌توان این دعا را درون گلاب انداخت و صورت خود را با آن شست تا محبت زیاد شود، بهترین طلسم برای جذب معشوقه شما و جذب محبت معشوقه به سمت شما می باشد، این طلسم جوشانده می شود تا محبت معشوقه به سمت شما بیشتر شود، تا آخر مطلب همراه دعا سرا باشید.

 

طرز استفاده طلسم شیر خورشید:

طلسم شیر و خورشید مبارک را می‌توان در آب انداخت و در چهارگوشه مورد نظر ریخت تا سحر و جادو را باطل کند. برخی از افراد این طلسم را برای گشایش بخت به کار می‌برند. حتی در روند گشایش کار بسیار پر کاربرد است.

طلسم شیر و خورشید - دعا سرا

 

توجه: کارها به نحو احسن برای شما فیلمبرداری و ارسال مبشود هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشید

طلسم پیشنهادی دعا سرا 😍✨

طلسم خشت سفید