طلسم شیر و خورشید همچنين بهتر است طلسم شيروخورشيد را در ساعت سعد اول بر روی هفت جوش، طلا و یا برنج حک نمود. و حتی می‌توان مانند بخور در آتش انداخت و همراه خود داشت. طلسم شیر و خورشید برای جلب محبت افراد می‌توانند برای جلب محبت این طلسم را روی کاغذ بنویسند و درون شربت قرار دهند. و به فرد مورد نظر دهند تا بنوشد و محبتش زیاد گردد. همچنین می‌توان این دعا را درون گلاب انداخت و صورت خود را با آن شست تا محبت زیاد شود.

 

طرز استفاده طلسم شیر خورشید:

طلسم شیر و خورشید مبارک را می‌توان در آب انداخت و در چهارگوشه مورد نظر ریخت تا سحر و جادو را باطل کند. برخی از افراد این طلسم را برای گشایش بخت به کار می‌برند. حتی در روند گشایش کار بسیار پر کاربرد است.

طلسم شیر و خورشید - دعا سرا

 

توجه: کارها به نحو احسن برای شما فیلمبرداری و ارسال مبشود هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشید