طلسم خاتم سلیمانی (دعای خاتم سلیمانی) 🌼خاتم شریف سلیمانی طلسمی مجرب با تاثیراتی بسیار عجیب و غریب و سریع و باورنکردنی است. 🔵حکاکی این خاتم شریف به همراه نگارش دعاهای مخصوصه بوده که کاربردهای فراوان و مجرب دارد. ⏮خواصی عدیده و عجیبه برای خاتم_سلیمانی ذکر گردیده که مهمترین آنها عبارتند از : زبانبندی خلایق بطور کلی ، رزق و روزی ، جلب القلوب، پذیرفته شدن سخن و نفوذ کلام ، جلب محبت کلی , تسخیر قلوب , جذب و جلب روح و روان دیگران ، ایجاد روابط حسنه بیشتر ، محبوب شدن , مقبول القول شدن و …. از جمله خواص مهم خاتم سلیمانی بیقراری معشوق در کمترین زمان ممکن است. این طلسم موکل دار میباشد … 🔴قواعد و دستورالعملهای نگهداری و روشهای استفاده از خاتم شریف سلیمانی ، برای دارنده خاتم توضیح داده خواهد شد. همراه وب سایت دعا سرا باشید. 

 

 توجه: کارها به نحو احسن برای شما فیلمبرداری و ارسال مبشود هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشید

مشاهده نمونه کار ها در ویدئو های زیر:

 

نحوه استفاده از خاتم سلیمان

طلسم سلیمان نبی برای ثروت

لوح خاتم سلیمان نبی