طلسم جذب دختر طلسم عاشق کردن دختر طلسم بازگشت و بیقراری معشوق این طلسمات شمع کوزه عسل و مس برای بیقرار کردن و عاشق کردن دختر و پسر به کار میبرد از لحظه ی انجام طلسم معشوق بدون شما آرام و قرار نخواهد داشت و بدون شما نمیتواند و به سمت شما خواهد آمد … همراه وب سایت دعا سرا باشید.

 توجه: کارها به نحو احسن برای شما فیلمبرداری و ارسال مبشود هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشید

مشاهده نمونه کار ها در عکس زیر: