برای تماس با استادان با تجربه در علوم غریبه می توانید با آیدی تلگرام @doasra در ارتباط باشید