طلسم دیو سیاهی جدایی برای یکی نوشته شود چنان کدورت و نفرت و جدایی ما بینشان ایجاد شود که نتوان ان هارا آشتی داد. فقط دقت فرمایید ما برای زن و شوهر و حلال به هیچ عنوان جدایی نمینویسیم این جدایی هم برای کارخلاف بستن فرد برای انجام به کار خلاف و جدای از کسانی که شخص را وادار به خلاف میکنند نوشته میشود. تا آخر مطلب همراه وب سایت دعا سرا باشید

 

طلسم جدایی و سیاهی طلسم ما بین زن وشوهر انجام نمیشود‌ بستن مرد به روی زنان نامحرم و برعکس قفل بند کردن مرد بر روی تمام زنان و نامحرمان دور کردن از هرگونه کار خلاف سیاهی از الکل مشروبات مواد مخدر سیاهی از تمامی اموراتی که موجبات شکستتان در زندگی میشود بستن مرد به روی تما دختران و زنان به جز معشوقه ی خود… این طلسم فوق العاده رو از دست ندید

 

تمامی طلسم ها توسط استادان و منشی هایی که دارای تجربه 30 ساله در این زمینه می باشند انجام و تهیه می شود

 

توجه: کارها به نحو احسن برای شما فیلمبرداری و ارسال مبشود هیچ گونه نگرانی از این بابت نداشته باشید

مشاهده نمونه کار ها در ویدئو های زیر:

 

طلسم سیاهی

طلسم دیو

دعای سیاه کردن شوهر

دعای دیو سیاهی